คอมเมนต์ 

 
#191 ปู อาทิตย์ 01 มีนาคม 2558, 12:47
อ้างอิง ปู:
:lol: พอดีกำลังจะเปิด ร้านขายอุปกรณ์พ ีวีซี อยากรู้ว่าจะติด ต่อสั่งได้อย่าง ไรและราคาแบบไหน มีเครดิตไหม จ่ายเงินอย่างไร และส่งของแบบไหน

มีตัวแทนจำหน่าย ไหมค่ะ
อ้างอิง
 
 
#190 ปู อาทิตย์ 01 มีนาคม 2558, 12:17
พอดีกำลังจะเปิด ร้านขายอุปกรณ์พ ีวีซี อยากรู้ว่าจะติด ต่อสั่งได้อย่าง ไรและราคาแบบไหน มีเครดิตไหม จ่ายเงินอย่างไร และส่งของแบบไหน
อ้างอิง
 
 
#189 Fan จันทร์ 16 มิถุนายน 2557, 13:39
สนใจเปิดร้านฮาร ์ดแวร์ ต้องการทราบเกี่ ยวกับการสั่่งซื ่อท่อน้ำ PVC
และอุปกรณ์ประปา รวมถึงท่อร้อยสา ยไฟ ENT ขั้นตอนการติดต่ อและการจ่ายเงิน รวมถึงเครดิตด้ว ยครับ
อ้างอิง
 
 
#188 โต้ง อังคาร 22 เมษายน 2557, 15:25
เปิดร้านวัสดุก่ อสร้างที่จังหวั ดสกลนคร
ขอทราบรายละเอีย ดการสั่งซื้อ พร้อมใบเสนอราคา ท่อ pvc ตราช้างและตราเส ือครับ
อ้างอิง
 
 
#187 เสกสรรค์ พุธ 26 กุมภาพันธ์ 2557, 01:49
อยากทราบราคา ท่อPVC ตราช้าง (1/2",3/4",1",1.5",2" ,2.5",3") ท่อPVC ตราเสือ (1/2",3/4",1",1.5",2" ,2.5",3")และท่อPVC ตราท่อน้ำไทย (1/2",3/4",1",1.5",2" ,2.5",3") รบกวนส่งไฟให้หน ่อยนะครับที่ jojo_seksun@hot mail.com
อ้างอิง
 
 
#186 ชัยยศ พุธ 04 กันยายน 2556, 10:26
ปัจจุบันผมเปิดร ้านขายอุปกรณ์ปร ะปา แถวมีนบุรี กรุงเทพ
ต้องการหา supplier รายใหม่เพิ่มเติ มในหมวดสินค้า
ท่อและอุกรณ์ PVC ตราช้าง และ เสือ รวมถึงอุปกรณ์ฮา ร์ดแวร์ และเครื่องมือช่ าง ขอรบกวนทราบถึงโ ครงสร้างราคาดัง กล่าวและเงื่อนไ ขการซื้อขายด้วย ครับ สามารถติดต่อได้ ทาง email นี้จะครับ
ขอบคุณครับ
อ้างอิง
 
 
#185 สมนึก อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2556, 14:08
นอย ากทราบราคาท่อพี วีซีตรงช้างทุกช นิดรบกวนส่งไฟล์ งานมาตามเมล์som nuk2012tmgroups@gmail .com
อ้างอิง
 
 
#184 สมนึก อาทิตย์ 18 สิงหาคม 2556, 14:07
นอย ากทราบราคาท่อพี วีซีตรงช้างทุกช นิดรบกวนส่งไฟล์ งานมาตามเมล์
อ้างอิง
 
 
#183 อยากทราบราคาท่อพีวีซี ศุกร์ 07 มิถุนายน 2556, 11:43
อยากทราบราคาท่อ พีวีซี ตราช้างทุกชนิด
อ้างอิง
 
 
#182 อยากทราบราคาท่อพีวีซี ศุกร์ 07 มิถุนายน 2556, 11:41
ดิฉันอาทิยาฝ่่า ยจัดซื้อ บริษัท กรีน ดีสทริบิวชั่นอย ากทราบราคาท่อพี วีซีตรงช้างทุกช นิดรบกวนส่งไฟล์ งานมาตามเมล์
ติต่อเมล์
tel: 086-393-1648
อ้างอิง
 
 
#181 สาธิต พฤหัสบดี 06 มิถุนายน 2556, 20:33
กำลังก่อสร้างร้ านขายวัสดุก่อสร ้างจะเปิดดือนตุ ลานี้สนใจและต้อ งการรายละเอียดเ กี่ยวกับราคาและ เงื่อนไขของสินค ้ากลุ่ม ฮารด์แวร์และประ ปาครับรบกวนติดต ่อกลับด้วยครับ (เปิดที่จังหวัด พิจิตร)
อ้างอิง
 
 
#180 Kittima เสาร์ 30 มีนาคม 2556, 15:35
รบกวน ขอใบเสนอราคาได้ ไหมคะ พอดีว่าที่บ้านเ ปิดร้านขายอุปกร ณ์ การเกษตร และอุปกรณ์ฮาร์แ วร์นิดหน่อย กำลังจะขยายร้าน จึงอยากได้สินค้ าเพิ่ม
อยู่อยุธยา
อ้างอิง
 
 
#179 chichinoon จันทร์ 25 มีนาคม 2556, 13:26
อยากได้ไฟล์แคตต าล๊อกของ Azuma คะ จะสามารถส่งให้ไ ด้ปะคะ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช