ท่อประปาพีวีซี ตราช้าง ตราเสือ สำหรับงานทั่วไป

 

 

 

 
ท่อประปา ชนิดปลายเรียบ
 
ท่อประปา ชนิดบานหัว
 
ท่อเซาะร่อง ชนิดปลายเรียบ
 
ท่อเซาะร่อง ชนิดบานหัว
 
ท่อพีวีซี ท่อแหวนยาง
 

 

 

 

        ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 

 

          ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า

 

          ข้องอ 90° -หนา ฟ้า

 

           ข้องอ 45°-หนา ฟ้า

 

ข้องอ 90°เกลียวนอก-หนา ฟ้า

 

              สามทาง-หนา ฟ้า

 

          สามทางลด-หนา ฟ้า

 

       ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนาฟ้า

 

       ฝาครอบเกลียวใน-หนา ฟ้า

 

      สามทางเกลียวใน-หนา ฟ้า

 

        ข้องอ 90° ลด-หนา ฟ้า

 

      ข้องอ 90° เกลียวใน-หนา ฟ้า

 

           ฝาครอบ-หนา ฟ้า

 

          นิปเปิ้ล-หนา ฟ้า

 

       ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา ฟ้า

 

         ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า

 

            หัวกันไหล-หนา ฟ้า

 

         ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา ฟ้า

 

        ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา ฟ้า

 

            กิ๊ปจับท่อ-หนา ฟ้า

 

หัวกันไหลเกลียวนอก-หนา-ฟ้า

 

       ข้อต่อยูเนี่ยนสั้น-หนา ฟ้า

 

          คลิปก้ามปู-หนา ฟ้า

 

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า

 

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า

 

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า

 

         หักกะโหลก-หนา ฟ้า

 

 

 

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า

ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า

สามทาง-บาง ฟ้า

ข้องอ 45°-บาง ฟ้า

สามทางทีวาย-บาง ฟ้า

ข้องอ 90°-บาง ฟ้า

สาทางวาย-บาง ฟ้า

สามทางลด-บาง ฟ้า

ยูแทรฟ-ฟ้า

สี่ทางทีวาย-บาง ฟ้า

พีแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้า

ท่อสั้นฝาปิดเกลียว-ฟ้า

ยูแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้า

สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า

เอสแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้า

สามทางวายลด-บาง ฟ้า

 

 
น้ำยาประสารท่อพีวีซี ตราช้าง
ชนิดหลอด
 
น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราช้าง
ชนิดกระป๋อง
 
น้ำยาประสารท่อพีวีซี ตราเสือ
ชนิดกระป๋อง
 
น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี
ชนิดกระป๋อง
 
เทปพันเกลียว ตราเสือ